Swot-analyse

Als je deze blogpost leest heb je waarschijnlijk een idee uitgekozen en wil je dat nu beoordelen. Om dat te doen kan je de populaire SWOT-analyse uitvoeren. Dit is een veelgebruikte methode om sterktes (Strengths), zwaktes (Weaknesses), kansen (Oportunities) en bedreigingen (Threats) te evalueren.

Voorbereiding

Voordat je begint met de SWOT-analyse bepaal je het onderwerp. Je kan de SWOT-analyse toepassen op bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten, bedrijven, industrieën of mensen. Stel op basis van je onderwerp nu een multidisciplinair team samen. Betrek mensen met kennis uit verschillende domeinen, een buitenstaander en iemand met goede kennis over de SWOT-analyse. De SWOT-analyse is een visueel instrument en wordt meestal weergegeven in vier kwadranten. Teken dit ter voorbereiding op een whiteboard of flipover. Voor de SWOT-analyse kan je ook digitale tools of simpelweg Word of Excel gebruiken.

Sterktes en zwaktes

Je start met het bepalen van de sterktes en zwaktes. Dit zijn interne factoren waar je zelf controle over hebt. Laten we als voorbeeld Starbucks nemen. Starbucks is in bijna elke stad ter wereld aanwezig en dat is een sterkte. Een sterkte is dus iets dat je beter maakt ten opzichte van de concurrentie, een voordeel dat je biedt aan je klanten en je USP’s (Unique Selling Points). Een zwakte is iets dat je kan verbeteren, iets dat je best ontwijkt of een reden waarom je klanten verliest. In het geval van Starbucks is dat bijvoorbeeld het hoge personeelsverloop.

Kansen en bedreigingen

Daarna definieer je de kansen en bedreigingen. Dit betreft externe factoren waar je zelf geen controle over hebt. Een kans is een interessante trend waar je op kan inspelen en een bedreiging is een blokkade met een negatieve invloed. Starbucks heeft verschillende partnerschappen en allianties met andere firma’s wat Starbucks kansen biedt. Een grote bedreiging voor Starbucks is de gezonde levensstijl die steeds meer aan belang wint.

Vertel ons wie jij bent en hoe we jou kunnen helpen.

Boek een brainstorm sessie